Rzeczoznawca majątkowy Piotr Danieluk - My Home wycena nieruchomości, certyfikaty energetyczne

Wycena nieruchomości

CELE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

 Każda wycena wykonywana jest w ściśle określonym celu. Cel wyceny wpływa na wybór metody oraz techniki, w których sporządzany jest operat szacunkowy. Osobą decydującą o celu sporządzenia operatu szacunkowego jest zamawiający. Najczęstsze cele wyceny nieruchomości, dla których rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe to:

Ustalenie ceny kupna lub sprzedaży
Ustalenie wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego
Ustalenie opłaty skarbowej (podatek od spadków i darowizn)
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości lub jej części
Ustalenie wysokości ubezpieczenia
Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej
Ustalenie wysokości opłaty planistycznej
Ustalenie wartości majątku do podziału
Zniesienie współwłasności
Wprowadzenie majątku aportem do spółki
Ustalenie opłacalności inwestycji w nieruchomość
Ustalenie wartości służebności przesyłu
Ustalenie kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe