Ustalenie powierzchni użytkowej dla celów podatkowych i opłat lokalnych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustalenie powierzchni użytkowej dla celów podatkowych i opłat lokalnych.

Zgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o własności lokali podstawą opodatkowania budynków lub ich części jest pow. użytkowa. Pojęcie pow. użytkowej definiuje art. 1 a ust 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 ustawy o podatku lokalnym, który stanowi, że powierzchnią użytkową budynku jest powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ściany na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem pow. klatek schodowych i szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się garaż podziemny, piwnice, sutereny, poddasza użytkowe. Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeśli wysokość jest mniejsza od 1,40 m powierzchnię tą się pomija. Do powierzchni użytkowej wlicza się piwnicę, garaż, suterenę, bez strychu.

Ustawa ta nie określa zasad dokonywania pomiaru powierzchni. W takiej sytuacji zasadne jest stosowanie normy PN- ISO 9836:1997.

Ustalanie powierzchni użytkowej przy ustalaniu podatku od spadku i darowizn.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 i ust. 5 ustawy od spadku i darowizn powierzchnię użytkowa budynku mierzy się po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach nadziemnych i podziemnych z wyjątkiem pow. piwnic, klatek schodowych i szybów windowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 140 do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 % a jeśli wysokość jest mniejsza od 1,40 m powierzchnię ta się pomija.    

Ustawa ta nie określa zasad dokonywania pomiaru powierzchni. W takiej sytuacji zasadne jest stosowanie normy PN- ISO 9836:1997.

 

Ustalanie powierzchni użytkowej przy obliczaniu udziału w nieruchomości wspólnej.

Zgodnie z ustawa o własności lokali wszystkie powierzchnie zaliczone do powierzchni użytkowej lokalu i powierzchnie pomieszczeń przynależnych liczy się w całości niezależnie od wysokości pomieszczeń. Do pomieszczeń przynależnych można zaliczyć piwnicę lub strych itp.

Ustawa ta nie określa zasad dokonywania pomiaru powierzchni. W takiej sytuacji zasadne jest stosowanie normy PN- ISO 9836:1997.