Dokumenty niezbędne do wyceny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYCENY

Lokal

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Akta notarialny nabycia
 • Umowa przedwstępna sprzedaży
 • Rzut lokalu
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • Wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali i kopia mapy ewidencyjnej 

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

 • Odpis z księgi wieczystej (jeśli księga jest założona)
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze,
 • Umowa przedwstępna sprzedaży,
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów,

 

Działka niezabudowana

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • Kopa mapy zasadniczej/ ewidencyjnej
 • Dokumenty potwierdzające dostęp do drogi publicznej,
 • Zaświadczenie urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Umowa przedwstępna sprzedaży,

Dom jednorodzinny, budynek wielorodzinny, lokal użytkowy, kompleks handlowy , stacja benzynowa.

 • Odpis z księgi wieczystej
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • Kopa mapy zasadniczej
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • Kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej,
 • Dokumenty potwierdzające dostęp do drogi publicznej,
 • Zaświadczenie urzędu gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium
 • Projekt budowlany lub inwentaryzacja budowlana
 • Pozwolenie na użytkowanie lub przyjęte zgłoszenie
 • Umowa przedwstępna sprzedaży,

 

W przypadku obiektu w budowie:

 • Projekt architektoniczno – budowlany
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Pozwolenie na budowę
 • Kosztorys budowlany
 • Dziennik budowy